Нардепи хочуть зобов’язати виші фінансувати студентське самоврядування

12 січня 2022, 14:18 Життя
Share Button
Фото: Life24
До парламенту внесено законопроект, який регулює студентське самоврядування.

Заклади вищої освіти (ЗВО) зобов’язані будуть відраховувати 0,5% власних надходжень, отриманих від основної діяльності на потреби студентського самоврядування. Крім того, призначення декана чи керівника гуртожитку так само треба буде погоджувати зі студентами.

Про це йдеться у законопроекті № 6313 «Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо розширення прав органів студентського самоврядування», авторами якого є «слуги народу», серед яких Роман Грищук, Сергій Бабак та інші, передає sud.ua.

У пояснювальній записці зазначено, що метою законопроекту є законодавче забезпечення організаційної, правової та матеріально-фінансової самостійності органів студентського самоврядування.

Проектом закону передбачається внесення змін до закону України «Про вищу освіту» в частині організаційного та матеріально-фінансового забезпечення діяльності органів студентського самоврядування.

Зокрема, пропонується прописати, що у закладах вищої освіти та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування. Далі депутати пишуть, що студентське самоврядування – це право і можливість студентів (курсантів, крім курсантів-військовослужбовців) вирішувати питання навчання і побуту, захисту їх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти.

Також пропонується збільшити відсоток представництва студентів (курсантів) у складі вченої ради з 10 до 20%, вищому колегіальному органі громадського самоврядування закладу вищої освіти, навчально-наукового інституту (факультету) відповідно з 15 до 20%. В Головному науково-експертному управлінні (ГНЕУ) вказали, що питання доцільності відсоткового збільшення представників студентства у вченій раді є сумнівним з огляду на те, що його наслідком буде зниження представництва організацій роботодавців. Крім того, у супровідних до законопроекту документах відсутнє обґрунтування необхідності саме такого збільшення представників з числа студентів (курсантів) у складі вченої ради закладу вищої освіти.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів) закладу вищої освіти, які:

1) ухвалюють положення про студентське самоврядування;

2) ухвалюють порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

3) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

4) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

5) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування тощо.

Фінансовою основою студентського самоврядування передбачено кошти в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих ЗВО від основної діяльності, які мають бути перераховані на  банківські рахунки відповідної громадської організації.

Передбачено, що у разі поновлення на навчання або вступу для здобуття вищої освіти за наступним рівнем до цього ж ЗВО (набуття статусу студента (курсанта) упродовж чотирьох  місяців з дня відрахування (але не пізніше строку проведення наступних виборів до відповідного органу студентського самоврядування), повноваження такої особи у студентському самоврядуванні поновлюються. На думку експертів, таке положення законопроекту не узгоджується з абз. 2 ч. 1 ст. 40 Закону, яким визначено, що усі студенти (курсанти), які навчаються у закладі вищої освіти, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Крім того, положеннями законопроекту пропонується визначити, що «обмеження здобувачів вищої освіти у праві на здобуття вищої освіти у зв’язку з їх участю у студентському самоврядуванні не допускається». Проте, таке питання врегульоване у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про освіту», згідно з якою в Україні створюються рівні умови доступу до освіти і ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

Повноваження керівника органу студентського самоврядування у період припинення особою навчання виконує заступник.

Також за рішенням вищого органу студентського самоврядування такий орган може бути зареєстрований як громадська організація. Також передбачено, що такі органи аналізують якість освітньої діяльності ЗВО та надають рекомендації щодо її вдосконалення, які обов’язкові до врахування адміністрацією. На думку ГНЕУ, така новела є сумнівною, зокрема, з точки зору фаховості такого аналізу та наданих рекомендацій, та несе суттєві ризики виникнення конфліктів між учасниками освітнього процесу. Крім того, експерти звернули увагу, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону «Про вищу освіту» аналіз якості освітньої діяльності закладів вищої освіти вже віднесено до повноважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Передбачено, що за погодженням з відповідним органом студентського самоврядування закладу вищої освіти приймаються рішення про призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника закладу вищої освіти, керівника студмістечка, керівника гуртожитку. Рішення, не погоджене зі студентами, не може бути прийняте, введене в дію, в тому числі шляхом видання відповідного наказу чи розпорядження.

Підписуйтеся на сторінку "Діло" у Фейсбук

Коментарі