Податкові перевірки, штрафи та строки давності під час війни: що нового?

"Дебет-Кредит" | 23 травня 2022, 21:22
Share Button
Фото ілюстративне
Нещодавно прийнятим ВРУ законом передбачено повернення документальних перевірок, повне відновлення камеральних перевірок, а також залишаються фактичні перевірки.
Повертаються і штрафи за порушення!
Нагадаємо, що на період воєнного стану до підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ було внесено зміни – додано пп. 69.2, який встановлює спеціальні правила щодо проведення податкових перевірок. Ми про це докладно розповідали тут та тут.

Тобто, на початку війни за пп. 69.2 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (у редакції Закону №2118) податкові перевірки не розпочиналися, а розпочаті перевірки були зупинені.

З 17 березня підпункт 69.2 викладений у новій редакції. Податкових перевірок зараз немає, крім:

 • камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в ЄРПН, та/або митних декларацій, за винятком товарів (продукції), визначених пп. 215.3.1215.3.2215.3.2-1 та 215.3.3-1 ПКУ.

Увага! Така камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

 • фактичних перевірок. Якщо з камеральними перевірками ситуація більш-менш зрозуміла, то питання проведення фактичних перевірок багатьох бізнесменів засмутило.

І ось законодавці прийняли законопроєкт №7360, який передбачає нові зміни! З текстом можна ознайомитися тут.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, які набирають чинності з 2 червня 2022 року.

Про набрання чинності новим законом ми повідомимо окремо. Та знати про зміни варто вже зараз.

Нові правила щодо податкових перевірок

За новаціями законопроєкту № 7360, пп. 69.2 викладено повністю в новій редакції.

Як і до цього, на час війни податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

а) камеральних перевірок;

б) документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 ПКУ, та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;

в) фактичних перевірок.

Отже, фактичні перевірки – залишаються. Камеральні перевірки повертаються вже у повному обсязі (а не лише щодо декларацій для відшкодування ПДВ).  Ну і повертаються документальні перевірки – поки що не всі, а з конкретних підстав, проте, вже офіційно та постійно.

Нюанси щодо камеральних перевірок для платників ПДВ

Камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

 • лютий, березень, квітень, травень 2022 року розпочинаються на  наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;
 • червень, липень 2022 року розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений вище для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

Документальні перевірки – як їх проводитимуть?

Камеральні перевірки проводяться дистанційно, тож їх можна організувати досить безпечно. А як щодо документальних перевірок – адже вони здебільшого передбачають візит до платника податків? Ризики залишаються ті ж, що й до фактичних перевірок, і законотворці це розуміють. Тому до пп. 69.2 внесені зауваження.

Документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності під час проведення перевірок безпечного:

 • доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування такими платниками податків;
 • доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську  діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації,  пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансової і статистичної звітності у порядку та  на підставах, визначених законом;
 • проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Документальні позапланові перевірки за зверненням платника податків та/або з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 ПКУ, та/або документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з дня, наступного за днем набрання чинності нового закону. Про цю дату ми повідомомо окремо!

Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Документальні позапланові перевірки, які були розпочаті на звернення платника податків та/або з підстав, визначених підпу 78.1.7 ПКУ, та/або за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням обставин, наведених у цьому підпункті, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу.

Таке рішення оформляється наказом, копія якого надсилається платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на  електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету.

Зверніть увагу! Документ, надісланий контролюючим органом до електронного кабінету, вважається врученим платнику податків, якщо він сформований з дотриманням вимог Законів “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

І таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки!

Документальні позапланові перевірки, що будуть розпочаті після набрання чинності новим законом, з підстав, визначених пп. 78.1.8 ПКУ, декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.

А як щодо штрафів?

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків буде застосовуватися відповідальність згідно з ПКУ, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням обставин, передбачених пп. 112.8.9 ПКУ, що звільняють від фінансової відповідальності.

При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не застосовуються!

Тобто, штрафи повертаються, у звичайному розмірі і не звертаючи увагу на карантин. Навіть, якщо його подовжать після 31 травня, від штрафів це не врятує!

Тож, вікно можливостей подати неподану звітність та виправити помилки у вже поданій швидко зачиняється. Зробити все це треба вже зараз (звісно, в кого є така можливість)!

А що зі строками давності за ПКУ?

Про призупинення строків давності за ПКУ на час війни ми докладно розповідали тут. Але – переписано і це.

За новою редакцією пп. 69.9 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім:

 • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пп. 46.2 ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;
 • строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
 • строків проведення фактичних та документальних позапланових  перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення,
 • адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Джерело

Підписуйтеся на сторінку "Діло" у Фейсбук

Коментарі